ΑΝΘΕΩΝ ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ 450G

Μέλι αποκλειστικά προερχόμενο από άνθη και κωνοφόρα δένδρα, αποτελεί μια φυσική  πηγή ενέργειας