Οι Μελισσοκόμοι μας
Συλλέγουμε το μέλι από 2.000 παραγωγούς και 514 χωριά και συνοικισμούς, ακόμα και από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ηπείρου, του Έβρου και των ακριτικών νησιών. Στηρίζουμε τους Έλληνες παραγωγούς, γιατί πιστοί στην ελληνική παράδοση και μέσα σε έναν ευλογημένο τόπο με τεράστια βιοποικιλότητα, παράγουν ένα ποιοτικό μέλι ανώτερο από τα περισσότερα μέλια που υπάρχουν παγκοσμίως!

 

Η Melinda και οι άνθρωποι της, είναι πάντα δίπλα στους Έλληνες μελισσοκόμους, μικρούς ή μεγάλους, στηρίζοντας τους, στην συλλογική προσπάθεια για βελτίωση των μεθόδων παραγωγής με ορθές πρακτικές σεβόμενοι την προστασία των μελισσών και του περιβάλλοντος που ζουν.

 

Στηρίζοντας έμπρακτα τον Έλληνα μελισσοκόμο, αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε μία σειρά δράσεων με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη και άνθηση της ελληνικής μελισσοκομίας και είναι:

 

  1. Η σύναψη κλειστών συμβολαίων πενταετούς διάρκειας με τους ενδιαφερόμενους προς συνεργασία μελισσοκόμους για την απορρόφηση όλων των παραγόμενων ποσοτήτων μελιού. Τα συμβόλαια αυτά θα προβλέπουν την πληρωμή των παραγωγών της μετρητοίς μέσω τραπέζης και τον ταυτόχρονο ορισμό τιμής απορρόφησης του μελιού η οποία θα μπορεί να αυξάνεται ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφώνονται, ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να μειωθεί κάτω από την αρχικώς συμφωνηθείσα τιμή έναρξης του συμβολαίου. Με τον τρόπο αυτό οι Έλληνες μελισσοκόμοι που θα θελήσουν να συνεργαστούν με τη Melinda, απαλλαγμένοι από τα άγχη και την αβεβαιότητα της μελλοντικής πώλησης θα μπορέσουν να εστιάσουν στο έργο τους που είναι η παραγωγή άφθονου και ποιοτικού μελιού. Η εταιρία δεσμεύεται στα πλαίσια της διαφάνειας και της αξιοπιστίας που τη διακρίνει με το πέρας του πρώτου κύκλου σύναψης συμβολαίων με τους μελισσοκόμους να δημοσιεύσει στα μέσα ενημέρωσης όλα τα σχετικά στοιχεία που θα αφορούν στα συμβαλλόμενα μέλη, ενώ κάθε χρόνο θα γίνεται βράβευση και προβολή των καλύτερων μελισσοκόμων.
  2. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε νέους και υφιστάμενους μελισσοκόμους από εξειδικευμένα στελέχη της εταιρίας, από ειδικούς επιστήμονες συνεργαζόμενους με την εταιρεία και από έμπειρους μελισσοκόμους ανά την Ελλάδα που θα επιλεγούν από τη Melinda. Η εταιρία θα προχωρήσει σε μία επισταμένη χαρτογράφηση όλων των βασικών προβλημάτων που εμφανίζονται ανά μελισσοκομική περιοχή αλλά και των απαιτήσεων των πελατών της παγκόσμιας αγοράς όσον αφορά σε θέματα που σχετίζονται με τις νέες αγοραστικές τάσεις ποικιλιών μελιού αλλά και των κανονιστικών και άλλων διατάξεων που ισχύουν στις χώρες τους εξωτερικού. Στη συνέχεια η Melinda θα οργανώσει συγκεντρώσεις σε όλες τις περιοχές μελισσοκομικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας όπου από τους μεν επιστημονικούς συνεργάτες της θα παρουσιαστούν οι προτεινόμενες λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μελισσοκόμοι στην περιοχή τους ενώ από το εμπορικό της τμήμα θα προταθούν οι κατευθύνσεις για την παραγωγή δημοφιλών και με μεγάλη ζήτηση ποικιλιών μελιού έτσι ώστε το παραγόμενο μέλι εκτός από άριστο ποιοτικά να είναι και άμεσα εμπορεύσιμο με τη μεγαλύτερη δυνατή αξία πώλησης.
  3. Η ενεργοποίηση σχεδίου συμβολαιακής μελισσοκομίας με την αρωγή της Τράπεζας Πειραιώς και της Alpha Bank μέσω της οποίας νέοι ή υφιστάμενοι μελισσοκόμοι μπορούν να ωφεληθούν με την άντληση των αρχικών κεφαλαίων που απαιτούνται για τις εργασίες τους.
  4. Στη Melinda είναι βαθιά ριζωμένη η αντίληψη ότι η παραγωγή ποιοτικού μελιού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ύπαρξη ενός υγιούς και ποιοτικού φυσικού περιβάλλοντος διαβίωσης των κοινωνιών των μελισσών αλλά και των ανθρώπων που τις διαχειρίζονται. Για το λόγο αυτό η Melinda, αφότου εντοπίσει τις περιοχές που υστερούν σε φυσική χλωρίδα θα προβεί σε δράσεις ενίσχυσής τους. Οι δράσεις αυτές με την οικονομική υποστήριξη της Melinda, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και άλλους φορείς θα στοχεύουν στην οικολογική αναβάθμιση υποβαθμισμένων ή πληγέντων περιοχών μέσω δενδροφυτεύσεων, ανθοφυτεύσεων, αλλά και όποιων άλλων ενεργειών κριθεί ότι θα συνεισφέρουν θετικά στην εξισορρόπηση των τοπικών οικοσυστημάτων.
  5. Προαιρετικό έλεγχο στο χημικό εργαστήριο της εταιρίας μας των εφοδίων που χρησιμοποιούνται από τους μελισσοκόμους για την ανίχνευση επιβλαβών ουσιών που μπορεί να επιμολύνουν το μέλι.