Έλεγχος Ποιότητας
Σε ένα από τα πλέον σύγχρονα και καλύτερα εξοπλισμένα εργαστήρια της Ευρώπης, επιδιώκουμε να αναπτύσσουμε συνεχώς τις καλύτερες πρακτικές ποιότητας, με την εισαγωγή σύγχρονων διαδικασιών για τον έλεγχο της ποιότητας του μελιού. Αυτές ξεκινούν με τους εξειδικευμένους οργανοληπτικούς ελέγχους που εφαρμόζουμε και καταλήγουν στη λειτουργία εξοπλισμού δοκιμών τεχνολογίας αιχμής. Ενδεικτικά αναφέρουμε το σύστημα LC-MS/MS για τα αντιβιοτικά και τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ΕΑ-LC/IRMS συστήματος για τον εντοπισμό περιπτώσεων νοθείας, καθώς και HPLC για την ανάλυση σακχάρων, την ανίχνευση ξένων ενζύμων και πολλά άλλα. Έτσι, ελέγχουμε στο υψηλότερο επίπεδο, την αυθεντικότητα και το φυσικό χαρακτήρα των μελιών μας.