Πιστοποιητικά
Όλα τα προϊόντα και οι διαδικασίες μας είναι πιστοποιημένες από την TÜV NORD με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας όπως το ISO 22000: 2005 & το τεχνικό πρωτόκολλο IFS V6 (Higher Level).