Ομογενοποιημένο Μέλι


Ελλάδας


 • Μέλι Ανθέων & Κωνοφόρων Δεξαμενή 1300kg / Μεταλ. βαρέλι 290kg / Μεταλ. Δοχείο 25kg / Πλαστ. δοχείο 12kg
 • Μέλι Δάσους Δεξαμενή 1300kg / Μεταλ. βαρέλι 290kg / Μεταλ. Δοχείο 25kg / Πλαστ. δοχείο 12kg
 • Μέλι Θυμαρίσιο Δεξαμενή 1300kg / Μεταλ. βαρέλι 290kg / Μεταλ. Δοχείο 25kg / Πλαστ. δοχείο 12kg
 • Μέλι Πεύκου Δεξαμενή 1300kg / Μεταλ. βαρέλι 290kg / Μεταλ. Δοχείο 25kg / Πλαστ. δοχείο 12kg
 • Μέλι Ελάτης Δεξαμενή 1300kg / Μεταλ. βαρέλι 290kg / Μεταλ. Δοχείο 25kg / Πλαστ. δοχείο 12kg
 • Μέλι Καστανιάς Δεξαμενή 1300kg / Μεταλ. βαρέλι 290kg / Μεταλ. Δοχείο 25kg / Πλαστ. δοχείο 12kg
 • Μέλι Βελανιδιάς (ΔΡΥΣ) Δεξαμενή 1300kg / Μεταλ. βαρέλι 290kg / Μεταλ. Δοχείο 25kg / Πλαστ. δοχείο 12kg
 • Μέλι Ερείκης Δεξαμενή 1300kg / Μεταλ. βαρέλι 290kg / Μεταλ. Δοχείο 25kg / Πλαστ. δοχείο 12kg

Βουλγαρίας


 • Μέλι Ανθέων Δεξαμενή 1300kg/ Μεταλ. βαρέλι 290kg/ Μεταλ. δοχείο 25kg/ Πλαστ. δοχείο 12kg
 • Μέλι Κορίανδρου Δεξαμενή 1300kg/ Μεταλ. βαρέλι 290kg/ Μεταλ. δοχείο 25kg/ Πλαστ. δοχείο 12kg
 • Μέλι Ράπιτσας Δεξαμενή 1300kg/ Μεταλ. βαρέλι 290kg/ Μεταλ. δοχείο 25kg/ Πλαστ. δοχείο 12kg
 • Μέλι Φλαμουριάς Δεξαμενή 1300kg/ Μεταλ. βαρέλι 290kg/ Μεταλ. δοχείο 25kg/ Πλαστ. δοχείο 12kg
 • Μέλι Ακακίας Δεξαμενή 1300kg/ Μεταλ. βαρέλι 290kg/ Μεταλ. δοχείο 25kg/ Πλαστ. δοχείο 12kg

Bio/Organic Μέλι Βουλγαρίας


 • Μέλι Ανθέων Δεξαμενή 1300kg/ Μεταλ. βαρέλι 290kg
 • Μέλι Ακακίας Δεξαμενή 1300kg/ Μεταλ. βαρέλι 290kg