Ανακοίνωση Melinda για τη Νέα Μελισσοκομική Περίοδο

Θεσσαλονίκη 05/07/2019

Αγαπητοί Συνεργάτες Μελισσοκόμοι,

Η Εταιρεία ΜΕΛΙΝΤΑ σας ευχαριστεί θερμά για την ουσιαστική συμβολή σας στην ολοκλήρωση των παραλαβών της περσινής μελισσοκομικής περιόδου.

Η μελισσοκομική περίοδος ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ σε ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο (άνω των 2.500 τόνων).

Οι παραλαβές της ανωτέρω περιόδου έχουν ήδη εξοφληθεί στο σύνολό τους, χωρίς καμία επιρροή από το μαζικό όγκο παραδόσεων, σύμφωνα με την πολιτική της Εταιρείας (μετρητοίς μέσω Τραπέζης, εντός 35-40 ημερών).

Για τη νέα μελισσοκομική περίοδο, διατηρούμε την ίδια πολιτική για ταχεία και εγγυημένη εξόφληση μετρητοίς μέσω Τραπέζης και προσδοκούμε ακόμα μεγαλύτερες ποσότητες προς παραλαβή, οι οποίες θα καλύψουν τη συνεχώς αυξανόμενη δυναμική της Εταιρείας μας.

Σας ενημερώνουμε ότι οι παραλαβές μας θα ξεκινήσουν από 02/09/2019

 

Με εκτίμηση, για τη «ΜΕΛΙΝΤΑ ΕΠΕ»

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άκης Σωτηριάδης  

                 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ                     ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ